Jumat, 07 Januari 2022

Contoh Teks Pidato Tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bahasa jawa

sdn4cirahab.my.id Kemerdekaan Republik Indonesia mujudake momen penting kanggo bangsa iki kanggo mengeti Proklamasi Kamardikan RI tanggal 17 Agustus 1945. Saben taun masyarakat negara ngrayakake ulang tahun Republik Indonesia. Ulang taun karo macem-macem kegiatan.

Wonten ing masarakat, lomba-lomba ingkang sami kaliyan dinten kamardikan asring dipunwontenaken, kadosta lomba karung, mangan krupuk, tarik tabuh, lan sapanunggalanipun.

Ing dina kang bersejarah iki uga dianakake upacara bendera kanggo ngurmati perjuangane para pahlawan bangsa. Upacara Ngangkat Sang Saka Merah Putih dipunwontenaken ing Istana Negara lan dipunpimpin dening presiden ingkang jumeneng.

Kajaba iku, upacara bendera biasane uga ditindakake dening sekolah utawa instansi tartamtu. Biasane upacara iki dibarengi karo waosan pidato ngenani Hari Kamardikan Republik Indonesia kanggo ngelingake masyarakat Indonesia supaya luwih tresna marang negarane.

Tuladha Pidato Babagan Hari Kamardikan Republik Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sumangga kita sedaya tansah muji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT saengga ing kalodhangan menika kita tansah pinaringan kasarasan saha rahmat.

Ingkang kula hormati inggih menika sedaya warga Indonesia lan sebangsa. Semanten ugi rencang-rencang ingkang wonten ing pelosok negari, para calon pendiri bangsa.

Wonten ing swasana dinten kamardikan Indonesia, kula kepengin ngobong semangat kamardikan Indonesia ingkang kraos sampun kakehan kikis ing jiwa para pemuda Indonesia. Kita minangka bangsa Indonesia mesthi isih kelingan sepira gedhene perjuangane para pahlawan ngrebut kamardikan saka tangane penjajah. Layanan kasebut bakal dadi ora bisa ditemokake.

Minangka bangsa kang gedhe, kita kudu bisa ngapresiasi jasa para pahlawan. Nanging, sing luwih penting ing titik iki yaiku kepiye carane bisa ngisi kamardikan? Kita saged ngisi kamardikan menika kanthi maneka warna kagiyatan miturut bidangipun piyambak-piyambak kangge tumuju cita-cita kamardikan ingkang hakekatipun minangka cita-cita luhur para pahlawan, inggih menika pembentukan masyarakat adil lan makmur.

Kita urip ing jaman minangka generasi sing ngemban amanat para pejuang kamardikan kanggo ngisi kamardikan kanthi sae. Peran generasi mudha kaya kita iki dibutuhake banget kanggo nglawan mungsuh bangsa lan negara. Kita duwe potensi gedhe kanggo nggawa pethi kepemimpinan Indonesia iki ing mangsa ngarep. Banjur perjuangan apa sing bisa kita lakoni nalika isih enom?

Kathah perkawis ingkang saged kita tindakaken kangge ngisi kamardikan, salah satunggalipun inggih menika sinau kanthi tekun kangge cita-cita lan ndadosaken bangga bangsa.

Kanca-kanca, apa sing diadhepi bangsa kita saiki pancen abot. Ing masalah politik, ekonomi, lan sosial ing negara sing ora mesthi, meksa kita kudu melu ngawasi lumakune pamrentahan bangsa lan negara. Pramila sumangga kita sesarengan berjuang kangge bangsa lan negari Indonesia kanthi samukawis ingkang sampun kita darbeni, kanthi ingkang saged kita tindakaken, saha kanthi sedoyo jiwa raga kita ngabdi dhateng bangsa.

Kanca-kanca lan sedulur-sedulurku, ayo padha nerusake semangate para pahlawan kanthi semangat pembangunan. Amarga pembangunan uga minangka perjuangan sing ora kalah penting saka perjuangan kanggo kamardikan. Apa tegese bebas yen urip dadi saya sangsara?

Sepisan malih sumangga kita sami mengeti dinten kamardikan punika kanthi nambahi semangat perjuangan kanthi mujudaken semangat pembangunan kangge ngisi kamardikan.

Inggih kanca-kanca, mugi-mugi sekedhik tembung ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi saged ndadosaken kita sedaya minangka para mudha ingkang tangguh lan bersahaja anggenipun ngisi kamardikan Indonesia. Amarga sejatine ngisi lan njaga kamardikan luwih angel tinimbang ngrebut kamardikan. Kados pangandikanipun Ir. Soekarno "Perjuanganku luwih gampang amarga ngusir penjajah, nanging perjuanganmu luwih angel amarga nglawan bangsamu dhewe".

Mugi-mugi mekaten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Pungkasan, mangga kita terus ndedonga lan berjuang. Merdeka!!!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar