Jumat, 07 Januari 2022

Contoh Teks Naskah Drama Tentang Persahabatan bahasa jawa

Sinopsis Drama
Dina dijaluk ibune ngeterake barang-barang sing ditinggalake bulike. Dina ngajak Winda ngancani dheweke menyang omahe bulike. Ing tengah-tengah perjalanan, motore Dina kempes lan ora ana bengkel mobil sing dilewati. Kebetulan, Astrid lan Hesti weruh dheweke lagi nyurung motor. Astrid uga aweh pitulungan marang Winda lan Dina kanthi nyopir sepedha motore nganti tekan bengkel.
 
Dialog Drama
Dina :
Win, sesuk prei sekolah.. Apa kowe duwe wektu kanggo ngancani aku menyang omahe bulikku?
Winda :
sesuk? Aku durung ngerti... apa sampeyan butuh apa-apa ing omahe bulik?
Dina :
Aku didhawuhi ibu ngeterake barang-barange bulik.
Winda : Ono opo?
Dina :
Aku durung ngerti. Aku ora ngerti apa iku. Piye kabarmu sesuk opo ora?
Winda pancen duwe acara dhewe, nanging dheweke angel nolak panjaluke Dina.
Winda :
Lho, sesuk tak gawa. Sesuk jam pira? Aku neng omahmu opo kowe neng omahku?
Dina : Terserah
kowe, jam 8 apa jam 9... yen kowe gelem, luwih becik kowe menyang omahku.
Winda :
Ya, sesuk jam 8.30 aku menyang omahmu, banjur langsung menyang omahe bulikmu.
Esuke Winda lan Dina menyang omahe bulike Dina sing jarake kurang luwih 20 km saka omahe Dina. Pas neng tengah dalan, motor sing ditumpaki Dina ban bocor, ora ana papan kanggo tambal ban.
Dussss... swarane ban motor Dina
Dina :
Aduh.. piye to, ban bocor? katon ban pecah!
Winda : Lha piye
.. ning kene wis ora ana bengkel ban.
Sakloron nyorong sepedha motor sinambi kringet ngrembes awak. Sakwise meh 30 menit nyurung motor, dumadakan ana mobil kotak nyedhak. Sopir mobil boks nawani Dina jasa angkut motor menyang bengkel sing paling cedhak.
Supir mobil boks :
Lho kok ora? ban bocor?
Dina :
Iya. Apa sampeyan bisa nulungi aku ngeterake motorku menyang garasi apa ora?
Supir mobil boks:
Bisa, nanging menehi 100 ewu, ta?
Dina :
Lha kok regane larang, mas? 50 ewu ya?
Sopir boks ora gelem, mula Dina lan Winda kudu terus nyurung motore.
Supir boks : Murah
banget ta... yen ora gelem.
Sawise 45 menit nyurung moto, dumadakan salah sijine kancane Winda, yaiku Astrid, liwat ing dalan. Astrid lan adhine jenenge Hesti.
Astrid :
Mandheg.. mandeg, hes...
Hesti :
Lho kok mbak? opo iku?
Astrid :
Koyoke Winda.. Win… Win…
Winda:
O, kuwi Astrid..
Astrid:
Motormu kok ban bocor? Nuwun sewu.. badhe tindak pundi?
Winda : Iki
, aku arep ngeterake Dina menyang omahe bulike. Aku ora ngerti, aku rumangsa bengkel isih adoh.
Astrid nyoba nulungi kancane, nanging dheweke uga ora bisa apa-apa amarga lingkungane rada sepi.
Astrid :
Waduh.. piye kabare.. ok, ngomong opo iki.. kowe saiki kesel tenan. Saiki aku dorong semboyanmu, trus kowe njupuk motorku sinambi nututi saka mburi.
Winda :
Kowe ora kesel? Susah kowe nyorong motor iki..
Astrid :
Ya wis mesthi kesel, mula kita gantian, wong
papat padha nyurung motor siji-sijine nganti tekan bengkel ban.
Pesen sosial drama ing dhuwur yaiku ngenani kanca. Menawi kanca-kanca ingkang nandhang kasusahan utawi kasusahan, kita kedah nulungi.
 


TEMA: KEJUJURAN

 
PEMAIN : Guru, Rara, Reni, Rina
 
Ing swasana pamulangan lan pamulangan ing kelas lan ana tes dadakan lan ngumpulake tugas.
 
Guru : Bocah-bocah, tulung kumpulake tugas nulis minggu kepungkur.
 
 (Banjur siji-siji murid munggah kanggo nglumpukake tugas tulis dhewe-dhewe)
 
Guru : Amarga iki tugas individu, pambijine adhedhasar isi karya tulismu. Oke, lebokna kabeh bukumu. Sampeyan bakal duwe gladhen.
 
Reni : Hah tes opo pak? mung 2 dina kepungkur dianakake tes
 
Guru : Rara, folio iki diedum-edumake marang kabeh murid.
 
Rara : nggih pak
 
 (sambil mlampah ngulungake kertas folio. swasana ing kelas rame amarga saben murid ngeluh karo tes dadakan iki)
 
Guru : ing ujian iki aku arep nulis maneh pokok-pokok lan kesimpulan saka tulisanmu.
 
(Banjur murid padha meneng lan rame anggone nindakake tes. Sauntara iku guru rame-rame mriksa tugas tulis kang wis diklumpukake. Guru nemokake keanehan ing tugas nulis Rara sing isine persis padha karo kertase Rina. Sawise 20 menit. wis liwati, banjur makalah test padha diklumpukake
 
Guru:..ok, wong bisa ngaso Mangga Rara lan Rina Tetep kene, rama kepengin DhiskusiGuru:..
 
(kabeh siswa ninggalake kelas kajaba Rara lan Rina)
 
rama nyuwun sampeyan loro kanggo jujur ​​wae karo bapak, tugasmu kok bisa persis padha, malah titik lan koma uga
 
Rara : Aku sing nulis dhewe Pak
 
Rina : Aku uga nulis dhewe
 
Guru : Terus kok isi ujianmu. wangsulane apa ora padha karo isine kertasmu?
 
(Rara lan Rina meneng suwe-suwe, wedi- wedi arep ngomong) Butrusngerjakake tugas
 
guru :aku nganggep kowe oralan ora melu tes.
 
Rina : Nuwun sewu pak, menawi kula jujur ​​a Yen aku ngomong sing bener, apa sampeyan bakal ngapura aku?
 
Guru: mesthi.
 
Rina : Materi tugas nulis kula pikantuk saking internet pak. Aku langsung copy paste lan ora maca maneh. Mula tes kasebut ora padha karo isine
 
makalahku.Guru : Inggih, panjenengan saged nampi alesanipun. banjur sampeyan Rara?
 
Rara : Kula nyuwun tulung Reni nggarap surat-surat, Pak. Lan katon kaya dheweke nggoleki sumber saka internet.
 
Guru: banjur mangga nelpon Reni
 
Rara: ok pa
 
(Rara uga metu kanggo nelpon Reni
 
Reni: rama nimbali kula
 
Guru:?Ya, sir aku arep takon, iku bener sing mahasiswa 1 takon dilakoni ing tugas ???
 
Reni : Nggih pak, nyuwun ngapunten pak. Rara jare mboten ngertos tugase bapak, malih jare mboten nemu tugas saking internet amargi mboten gadhah arta kangge mampir warnet.
 
Bu Guru : Nggih bu.Balekna tugas nulis lan tes sampeyan kudu gawe gawean Tulis maneh 3 dina kumpul
 
Rara lan Rina : nggih pak

 

Tema: Persahabatan

Cerie, Coki, Cinderella, Canera
 
Karakter:...crita sing njupuk Panggonan ing sekolah khusus banget misuwur jenengé Growpee High School Ana tedapat Persahabatan disebut Friend, dumadi saka telung mahasiswa populer jenenge Coki, Cerie, lan canera
 
ing s Jaman biyen ana bocah jenenge Cinderella sing maune kepengin dadi anggota The Friend akhire wani takon dadi anggota The Friend.
 
Cinderella: "Hey, Sobat!"
Nanging wong-wong mau padha srawung karo awake dhewe nganti ora peduli karo Cinderella.
Cinderella : “Heh!! Omonganmu opo?"
Coki : “Eh, bocah iki sapa? Apik banget!"
Canera : "Iyo, aku ngerti tenan kowe!"
Cerie: "Lha, dheweke mung takon."
Cinderella : “Yen ora gelem njawab ya ora apa-apa. Aku mung arep takon, apa aku bisa melu The Friend?”
Kanca : “WHAT???!!!!”
 
Coki : "Aku salah krungu?"
Canera : “Lha! Apa sampeyan ora duwe pangilon ing omah? Duh, sedih banget!"
Cerie : "Ngapunten, mboten wonten audisi terbuka."
Akhire Cinderella ninggalake The Friend kanthi ati sing lara banget. Dheweke ninggalake dhewe kanthi kepinginan kanggo mbales dendam.
Cinderella : “Sampeyan mengko. Aku mesthi bakal numpes Kanca!”
 
Esuke, Cinderella teka banget, ing kelas dheweke mung ketemu Cerie. Lan banjur wiwit nindakake rencana ala.
Cinderella : “Heh Cerie. Nuwun sewu, wingi kulo mboten maksud nesu.
Cerie : “Iya, ora apa-apa. Wingi kita telat."
Cinderella : "Cerie, kowe wingi mulih dhewekan?"
Cerie: "Iya, kenapa?"
 
Cinderella : “Wingi aku weruh pacarmu mulih karo Canera”.
Cerie : “APA???!! Apa sampeyan salah ndeleng Cinderella?"
Cinderella : “Kawitane aku uga ora percaya. Nanging aku weruh iku bener."
Cerie langsung metu saka kelas jengkel.
Cinderella : "Game terus!"
Cinderella mesem licik lan ngetutake Cerie saka mburi. Banjur Cerie ketemu Canera.
Canera : “Heh Cerie!”
Cerie : “Maksudmu? Kowe arep nusuk aku saka mburi? Pengkhianat!!”
 
Canera : “Kowe ngomong opo? Dumadakan, dheweke nesu lan ora bisa diterangake."
Cerie : "Jebule kowe cedak karo aku kok iso ngrebut pacarku ngono?"
Canera: "Hah? Aku ora duwe niat sepele arep ngrebut wong lanangmu. Kayane ora ana cah lanang liyane."
Cerie : “Alah, ora ana alesan! Aku pancen ora nyana!”
Banjur Cerie ninggalake Canera kanthi pandangan sinis. Ing mburi, Cinderella weruh kedadeyan kasebut lan mesem licik.
Cinderella : “Iyo!! Rencanaku berhasil!”
 
Bubar sekolah Canera menyang omahe Coki.
Coki : “Heh Canera, kowe dhewekan? Kikuk tenan, Cerie ora teka?"
Canera : "Isih sungkan."
Coki : "Lho kok mesam-mesem?"
Canera : “Lho, ujug-ujug nesu-nesu sinambi fitnah aku arep njupuk wong lanang kuwi.
Coki : “Lha piye? Apa dheweke ngerti saka sapa?"
Canera : "Lho, aku males ngomong bab dheweke."
 
Esuke Coki lan Canera ketemu karo Cerie ing kelas.
Canera : "Heh Cerie, kok wingi nesu?"
Nanging Cerie, ora nggatekake Canera lan metu saka kelas. Coki kecekel cerie lan mandheg dheweke.
Coki : “Cerie, ngenteni! lol kenapa? Kok ndadak mesam-mesem kaya ngono?”
Cerie : “Ngerti opo? Sing Canera dadi loro pasuryan! Ati-ati karo dheweke, dheweke cedhak karo kita, mung kanggo kepentingan kita."
Coki : “Ana apa Canera? Rasane wingi iku biasa wae, kok wingi kok ndadak dadi kaya ngene?"
 
Cerie : “Aku ora sabar, wingi dheweke mulih karo pacarku, tak coba. Sampeyan pancene ora duwe perasaan, bocah."
Koko: "Hah? Kowe ngomong sapa?"
Cerie: "Cinderella ngomong, dheweke wingi ngomong yen dheweke weruh dhewe."
Coki : “Lha kowe percaya ta? Ngerti-ngerti wae, wingi aku ora dijemput, banjur mulih karo Canera."
Cheri: "Apa? Nanging Cinderella kandha...”
Coki : “Lho, apa kowe luwih percaya marang Cinderella sing ujug-ujug muncul lan kepengin melu geng kita tinimbang kancamu dhewe sing wis suwe cedhak?”
Cerie : "Lho, Cinderella ngapusi aku kaya ngono?"
 
Coki : “Lho, kowe ngerti.”
Cerie : “Ya ampun, wis didandani, malah nggegirisi bocahe”.
Banjur, Cerie lan Coki menyang kelas ketemu Cinderella.
Cerie : “Cinderella!! Apa maksudmu nglalekake Canera kaya ngono?"
Cinderella : “Pfitnah apa? Kowe ngomong opo?”
Cerie: "Alah, ojo ngece!"
Canera : “Ana apa? Kok rame-rame?” (Nalika nyedhaki Cerie, Coki lan Cinderella).
Coki : “Canera, kowe ngerti? Sejatine sing nyepelekake kowe kuwi Cinderella.”
 
Canera: "Apa? Ana apa karo sampeyan, Cinderella? Apa sampeyan lara amarga aku nesu nalika iku?"
Cinderella meneng, raine katon jengkel nanging ora gelem ngomong.
Coki : “Kowe nesu tenan karo Cinderella? Nyuwun pangapunten, kula mboten sengaja nglarani panjenengan."
Cerie : “Yen kowe nesu, omongno. Sampeyan ora kudu nggunakake acara kanggo fitnah kabeh wong."
Canera : "Cerie wis, dheweke pancen kaya ngono amarga awake dhewe uga salah."
Cinderella : “Nuwun sewu, kula namung iri ningali panjenengan tansah sesarengan, dene kula mboten gadhah kanca”.
Coki : "Cinderella, sampeyan kudu ngomong sing bener, mbok menawa kita bisa ngerti."
 
Cinderella : “Kowe ra salah tenan. Aku sing telat. Aku ora kudu nggawe kowe loro gelut."
Cerie : “Dadi, yen arep nglakoni apa-apa, pikir-pikir dhisik! Saiki kowe njaluk ngapura marang Canera!”
Cinderella : “Canera, ngapunten nggih? Aku...”
Canera : “Inggih Cinderella, nyuwun pangapunten. Aja dibaleni maneh."
Cinderella : “Coki, Cerie, ngapunten kula ugi nggih? Aku salah."
Cerie : “Apik yen wis tangi”.
Coki : “Cerie, wis. Dheweke wis njaluk ngapura. Nyatane, kita uga kudu njaluk ngapura marang dheweke."
Cerie : “Wah, kowe lagi ngapa? Iku wong sing salah."
Canera : “Lah, awake dhewe uga wis adoh-adoh anggone tumindak kaya mangkono.”
Cerie : "Inggih, ngapunten Cinderella?"
Cinderella : "Iya, ngapura aku ki ya?"
Coki : “Kowe isih arep melu The Friend, ta?”
Cinderella : “Aja kuwatir, ora apa-apa yen ana aku, kowe padha gelut wae.”
Canera : “Ora, angger kowe gelem jujur ​​marang awake dhewe, awake dhewe uga bakal jujur ​​marang kowe”.
Cheri : "Lah?"
Cinderella : “Ya, aku arep. Matur nuwun guys. Kow√© wis apik tenan karo aku.”
Koko : “Inggih! Kanca Langgeng!!”


Tuladha Naskah Drama Remaja 4

Irah-irahan : Rupane Ora Bisa Tuku Katresnan

Tema : Remaja

Jumlah Pelaku : 4

Paraga : (1) Norah (wanita gayane) (2) Andin (wanita sederhana) (3) Linda (wanita gayane. ) (4 ) Robi (Wong sing ikhlas)

Norah :

Kok rupamu elek banget?

Andin : Piye

menurutmu? kaya biasane.

Linda :

Iya Ndin, penampilanmu pancen elek tenan.

Andin : Terus

aku kudu ngelakoni opo menurutmu?

Norah :

Nggih.. paling-paling klambi sing mbok nggone ojo ngono! isin ngerti?

Andin :

Kowe serius ta? opo kowe mung arep ngece aku? katon katon prasaja lan ora masalah kaya sing sampeyan ngandika.

Linda :

Kowe salah Ndin.. kowe isih enom, piye carane milih klambi sing pas kanggo wong wadon kaya ngono? wong lanang sampeyan malah bakal wegah karo sampeyan.

Norah : Bener

! Bocah-bocah lanang uga menehi perhatian marang fashion bocah-bocah wadon. Nek gaya klambimu koyo ngono, ojo getun mengko yen Robi ninggal kowe.

Andin :kulo

Nggih..nggih! Aku yo ndue masukan, yo ojo dumeh kaya ngono... piye maneh aku kudu kelangan pacar.

Linda :

Bener Ndin.. awakdewe mung pengen awakmu ketok ayu lan nggawe pacarmu yakin nek karo kowe. Lha nek gayamu kaya ngene iki bahaya...

Norah : Bener omongane

Linda.

Linda ditresnani karo kanca-kancane loro. Linda kaget sawetara detik, banjur dheweke nanggepi omongane kanca loro kasebut.

Andin :

Terus aku kudu piye? carane aku kudu ndandani gaya make-up?

Dumadakan Robi teka lan nyedhaki wong telu mau. Robi dhewekan lan kekasihe Andin katon nggumunake karo Linda lan Norah.

Robi :

Eh.. lagi ngapa cah, kok koyone serius banget karo omonganmu?

Linda :

Ora ana apa-apa... ya, aku biasane ngumpul karo cah wadon liyane. Saking pundi, Bu.

Robi : Sakniki

, sasampunipun ngeteraken kanca kula, kula badhe ndherek mriki. Ora apa-apa, cah lanang iku dhewekan, ta?

Norah :

Ya ora apa-apa! Btw, kowe arep melu chat karo aku opo arep chat karo Andin?

Saut Norah karo ekspresi guyon marang Robi sing khas banget karo eseme manise. Andin ora wegah nyritakake isi obrolane marang Robi.

Andin :

Bi, aku arep takon. Wangsulana kanthi jujur, oke?

Robi :

Arep takon apa ketoke serius banget? Apa aku wis ngapusi sampeyan kabeh wektu iki? arep takon apa?

Andin : Rupaku

elek tenan ta?

Krungu Andin takon Robi, Linda kaget banget banjur nyoba ngganggu Robi.

Linda :

Kowe ki opo to Andin? Ojo dirungokke Bi, Andin, sok sok omong.

Andin : Lho

kok ora mangsuli Bu.

Linda : Kowe arep opo Ndin?

Robi :

Lah, aku wis jujur ​​karo kowe Ndin. Nek ditakoni opo rupaku njedhul, jawabe awakmu ora secantik Linda lan Norah. Nanging, aku ora nate nggawe masalah, amarga sapa wae sampeyan, sanajan sampeyan, aku isih seneng karo sampeyan.

Andin, Linda lan Norah meneng sedhela ngrungokake katrangane Robi, sing ketoke uga wis ngerti yen penampilane Andin pancen dianggep masalah, nanging jebule Robi isih tresna marang Andin.

Andin uga ngomong marang pacare

Andin :

Bi, aku tresno tenan karo kowe. Nanging, sampeyan uga duwe hak kanggo ndeleng kula ing cara sing dikarepake nalika aku bisa. Yen sampeyan ora seneng karo penampilanku, sampeyan bisa menehi saran supaya aku katon luwih apik.

Robi :

Iya, mbesuk aku bakal ngomong. Lan sakdurunge aku uga ngandhani yen penampilanmu ing mripate wong liya lan uga ing mripatku ora dadi patokan sepira tresnaku marang kowe.

Swasana tetep kapenuhan tentrem, katresnan, lan rasa seneng. Kancane Andin loro, yaiku Linda lan Norah, mung bisa gumun krungu Andin lan Robi ngomong jujur ​​lan tulus katresnane.

 

TULADHA NASKAH DRAMA CEKEK 4 KESEHATAN MASYARAKAT 

Tema Irah-irahan : Nasehat Saka Kanca

Tema : Sosial (kekancan)

Jumlah pemeran : 4 wong

Paraga :

Ani : Bagus (seneng menehi pitutur)

Nani : Bagus (senenge alus)

Jordi : Ala (seneng nggodha) wong)

Dendi : Bagus (seneng menegur kanca-kancane yen salah)

Alur Drama

Ing wayah esuk iku, tepate ing ngarep omahe Ani, Nani, Jordi lan Dendi lagi kumpul. Ora let suwe Ani metu saka omahe krungu kancane telu padha omong-omongan ing ngarep omahe.

Dialog Drama

Ani :

Halo opo iki? Lha kowe kok nabrak aku nang ngarep omahku.. ojo nelpon maneh?!

Nani:

Aku arep nelpon, nanging sampeyan ujug-ujug muncul. Dina iki kowe ora ana acara, An?

Ani :

Mboten.. Kowe arep ngeterake aku menyang endi, kok kowe arep ngajak aku mlaku-mlaku?

Nani :

Ora, aku takon wae... wah, sapa ngerti kowe arep menyang ngendi, biasane kowe sibuk karo acara.

Ani : Ora

apa-apa, dina iki aku mung nginep ing omah.

Ujug-ujug Jordi ngaturake gagasane marang kanca-kancane kanggo ngece Lela sing biasane liwat ngarep omahe Ani.

Jordi:

He, aku duwe ide!

Dendi :

Ide opo iku?

Jordi :

Biasane wektu iki kan Lela mesti lewat kene, piye yen digarap. Apa sampeyan ora setuju?

Dendi :

Lela?! Ah.. elek tenan kowe dadi wong!

Ani :

Lho.. wiwit mbiyen kok ora tau owah ta, Di. Wiwit awal, tugase ngganggu wong!

Jordi :

ayo.. hobiku.

Nani nyoba nylametake Jordi, sing umure 17 taun, nanging tumindak kaya bocah cilik.

Nani :

Jordi, kowe uwis dewasa, mestine kebiasaan ala sing ana ing kowe iki mboko sithik ilang, kayane ora tambah akeh.

Ani :

O, rungokno omongane Nani, kudune kowe iso tumindak luwih dewasa, lan sitik-sitik kowe ngilangke kebiasaanmu nggodha wong.

Merga anake Jordi kuwi bandel lan seneng ngganggu wong liya, mula dheweke ora nggatekake pituture kanca-kancane.

Jordi :

Ah,,, wong bodho!

Weruh sikape Jordi sing uga ora sadar karo kebiasaane sing ala, Dendi uga nyoba nggugah Jordi.

Dendi : Ora

apa-apa, Jordi. Nanging, yen kakehan, iku uga ora apik. Lela kuwi bocah sing apik lan meneng, kok kowe sregep nyambut gawe. Ana apa karo dheweke?

Ani :

Bener omongane Dendi. Nyatane, yen dakdeleng Lela, apa sing ana ing njero atiku, aku rumangsa getun.

Jordi:

Ngapunten? Kok kudu melas?

Ani :

Lela wis ora duwe ibu maneh. Saben dina dheweke ngewangi bapake dagang ing pasar.

Jordi nembe ngerti jebule Lela wis ora duwe ibu maneh. Krungu kabar kuwi, kepinginan Jordi kanggo ngece Lela ilang.

Jordi :

oh.. bener.. ngapunten Lela! Wis ngono wae, aku janji ora bakal nggodha utawa ngece Lela maneh.

Nani :

Enak, nanging ora mung karo Lela wae! Sampeyan ora bisa jahat marang sapa wae. Kuwi dosa.

Ani :

Bener!

Jordi :

Ah.. kowe ki doso!

Wiwit kuwi Jordi ora nate ngganggu Lela maneh, nanging sifate sing ala tetep ora owah. Jordi kerep njalari masalah ing desane lan sekolah. 

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar