Jumat, 07 Januari 2022

Contoh Pidato tentang Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 bahasa jawa

sdn4cirahab.my.id Pendhidhikan kesehatan masyarakat dibutuhake banget saiki. Iki amarga jagad iki saiki ana ing tengah pandemik COVID-19. Pendhidhikan saged dipunandharaken kanthi maneka warni, salah satunggalipun awujud pidhato.

Pidhato minangka kegiyatan micara ing ngarep umum kanggo menehi panemu utawa gambaran babagan sawijining perkara. Pidhato nduweni tujuwan kanggo menehi informasi lan mempengaruhi pamireng.

Ing kasus iki, pidato babagan kesehatan sajrone pandemi bisa ngemot wawasan lan banding menyang masarakat babagan virus Corona. Wiwit saka carane njaga kesehatan, carane ngencengi protokol kesehatan, lan liya-liyane. Tujuwane kanggo ngajak masyarakat supaya melu ngurangi angka penularan COVID-19 sing sansaya edan.

Kajaba iku, pidhato iki uga bisa dadi sarana kanggo ngaturake apresiasi marang pemerintah, tenaga kesehatan, lan pihak liyane sing nduweni peran gedhe kanggo ngatasi pandemi iki. Minangka referensi, ing ngisor iki minangka conto pidato babagan kesehatan nalika pandemi COVID-19, kapethik saka situs web kemlu.go.id.

Contoh Pidato tentang Kesehatan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu'alaikum

Bapak-bapak, sedherek-sedherek sedherek,

sakmenika wonten 209 negara ing donya, kalebet kita Indonesia, ngadhepi tantangan ingkang mboten nate dipun bayangaken. Iki wektu sing angel kanggo urip kita, sanajan pandemi corona iki wis nggawe sedhih kanggo sawetara wong lan kesulitan kanggo akeh. Lan kita kabeh ngalami owah-owahan gedhe ing urip saben dinane.

Ing kalodhangan punika kula ngaturaken agunging panuwun saha panuwun saha panuwun dhumateng para dokter, para perawat, saha sedaya tenaga medis ingkang sampun berjuang wonten ing garda terdepan lan terus berjuang ngantos sakmenika. 

Lan para ingkang tanpa pamrih tanpa pamrih: TNI, Polri, relawan ingkang sampun nindakaken tugas ing njawi griya kangge kita sedaya, atas nama masyarakat lan negara, kula aturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu saha Sedherek. .do iku pengorbanan sing luar biasa.

Kawula ugi ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak, Ibu, saha sedherek-sedherek ingkang sampun nginep ing griya amargi kanthi tetep ing griya kita sedaya sampun usaha medhot mata rantai panyebaran Virus COVID-19 lan ateges sampun nylametaken kathah kulawarga saking punika. virus.

Ayo bareng-bareng ngadepi pandemi iki, gotong royong, guyub rukun amarga mung bareng-bareng bakal bisa ngatasi. Kita ora piyambak, kita bebarengan karo negara liya sing uga ngalami bab sing padha kanggo ngatasi pandemi iki bebarengan. 

Lan tetep sabar, optimis, tetep disiplin ing omah, jaga jarak nalika srawung/srawung karo wong liya, ngedohi rame, sregep ngumbah tangan, nganggo masker nalika metu saka omah.

Nalika kita nindakake disiplin sing kuat, insya Allah kita bakal bali menyang kahanan lan kahanan normal lan bisa ketemu sanak, ketemu kanca, ketemu sedulur lan tangga ing kahanan normal. Nanging saiki ayo padha nginep ing omah.

matur nuwun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar