Selasa, 11 Januari 2022

Contoh Naskah Drama Singkat bahas jawa

sdn4cirahab.my.id - Naskah drama yaiku naskah kang awujud dialog kang nggambarake watake pawongan sajrone urip, nduweni kesatuan lan fungsi minangka naskah sastra utawa minangka naskah kang arep dipentasake.

Kaya kang kasebut ing dhuwur, ana drama kang trep kanggo pagelaran, nanging ana uga kang diwaca dhewe, kaya novel.

Unsur-unsur kang kinandhut sajrone drama yaiku:

Tema yaiku gagasan utawa gagasan sajrone lakon kang dimainake.

Alur yaiku alur crita sing dimainake dening pemain saka wiwitan nganti pungkasan crita.

Paraga minangka paraga ing crita drama.

Watak inggih menika sipat paraga ingkang kedah dipunlakoni dening paraga drama miturut cariyos drama.

Setting yaiku papan, wektu utawa swasana kang dicritakake sajrone drama.

Amanat inggih menika amanat moral ingkang dipunandharaken panganggit dhateng pamiyarsa lumantar alur cariyos ingkang dipungambaraken.

Jinise Drama

Ana sawetara jinis drama, salah sijine yaiku drama, ing antarane:

Drama Komedi yaiku drama kang nyritakake prastawa kang lucu.

Drama opera yaiku drama kang dialoge dilakokake kanthi nembang lan diiringi musik.

Drama tablo inggih menika drama ingkang paraganipun nindakaken obah-obah tanpa ngucapaken dialog.

Drama Tragedi yaiku drama kang nyritakake prastawa kang sedhih.

Drama tragedi komedi yaiku drama sing nggabungake tragedi lan komedi.

Melodrama yaiku drama kang dialoge diucapake lan diiringi musik.

Drama Ballet yaiku drama sing nggabungake drama lan tari.

Ciri-ciri Naskah Drama

 • Kudu nduweni aksi Ora
 • luwih saka 3 jam
 • Kudu nduweni konflik
 • Wajib dilakokake utawa dilakokake
 • Ora ana pengulangan sajrone
 • sepisan Tuladha Naskah Drama.

Sinopsis Drama Pulang

Sawijining dina nalika mulih sekolah, Igo lan Ryan mulih sekolah bebarengan.

Hawane panas ngelih lan ngelak, Igo ngajak Ryan mampir warung pedhes. Panganan sing dipesen teka

telat lan nesu Igo. akhire wong loro mung mbayar tagihan lan langsung metu saka warung. Nalika mulih, dheweke

diadhepi preman loro. Preman loro mau njaluk dhuwit marang Igo lan Ryan, nanging wis ora ana maneh. Kanthi rembugan, Igo lan Ryan pungkasane bebas saka preman loro kasebut, lan bisa bali menyang omah kanthi slamet.

yaiku: 

Andika : Preman 1

Arief : Preman 2

Paraga kang dilakonakeVikko : Pelayan warung

Igo : Siswa

Ryan : Siswa Sekolah

Drama Pulang Cerita Bubar sekolah 

belmuni, Ryan lan Igo mulih bebarengan, amarga hawane

panas padha krasa ngelih lan ngelak. , lan Igo uga ngajak Ryan menyang

warung tingkat pedhes.

Igo : "Yan, aku luwe mergo durung mangan, neng ngarepe ono warung sing

wingi buka, ayo neng kono!"

Ryan : "Iyo, aku wis krasa luwe, ayo mampir."

Igo lan Ryan mlebu tingkat pedhes, sawise mlebu padha pesen panganan saka pelayan warung.

Pelayan :  Panjenengan kersa menapa pak? 

Igo : "Aku mung arep pesen mie goreng level 1, mas."

Ryan :  Wah, anakmu Go, kok pesenane mung level 1? Aku pesen mie goreng level 10, lomboke akeh lho, mas."

Igo : “Wah, aku ganti menu, mie goreng cabe level 10, tapi

akehora kakehan. Yen bisa, aja nganggo lombok."

Pelayan : “Inggih pak, sampeyan ngombe menapa?

Ryan & amp; Igo :  Iki...!  (Njupuk aqua sing digawa)

Pelayan : "Dheweke pelit."

Ryan :  Iki wae cak, ojo nganti suwe-suwe cak. 

Pesenan sing dipesen Igo lan Ryan ora tau teka, 30 menit mengko panganane teka.

Pelayan :  Iki panganane, monggo dinikmati lan iki tagihane. 

Igo : "Lha kok suwe-suwe ta mas, masak arab ta?"

Pelayan: "Ngapunten, koki lagi masak nalika pindhah."

Ryan :  Wonten pak. 

Igo: "Ora apa-apa, ora mangan, mbayar iki wae." Igo mbayar tagihan banjur wong loro metu saka warung.

Nalika mulih, loro-lorone dicegat dening preman 2, galak, galak, lan galak.

Andika : “Heh kowe wong loro mandeg!”

Ryan :  Sapa kowe? 

Andika : “Dadi kowe ora ngerti awake dhewe sapa?”

Ryan :  Sapa kowe? 

Arief :  We are paling ganas ing kompleks iki, lan asring diarani... 

Arief :  WOLF DUO  (Nalika goyangake dodo)

& amp; Andika

Igo :  Karepmu opo? 

Arief :  We are golek akik! Ya njaluk dhuwit."

Igo :  Ora ana awis, apa sampeyan nampa kertu kredit? 

Andika : “Wah, yen kertu kredit kita ora ana alat gesek.

Ryan : “Lho, berarti Gusti Allah dereng nyenengi Malak.

Andika : “Dhuh Gusti, sampun ngantos ndadosaken alesan, paringana menapa kemawon!”

Igo :  Niki Snickers, nyesel nek luwe. 

Andika :  Iki panganan opo?  (Sambil mangan)

Igo :  Luwih apik? 

Andika : “Inggih mas, matur nuwun.

Ryan : “Wis, ayo mulih.”

Akhire Igo lan Ryan bisa mulih kanthi slamet.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

 • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
 • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
 • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

 • : SD Negeri 4 Cirahab
 • : 13 Februari 1980
 • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
 • : sdn4cirahab@gmail.com
 • : 087878789224

Posting Komentar