Rabu, 05 Januari 2022

Cerita Wayang : Semar Mbangun Kayangan bahasa jawa

sdn4cirahab.my.id Esuk iku, ing Desa Karangkabuyutan, Semar katon surem lan bingung, bisa dideleng saka praupane sing lagi mikir apa-apa lan sing dikuwatirake.Weruh kuwi Petruk banjur takon marang bapake ana apa lan apa sing ndadekake bapake kerep ngalamun.

Semar njlentrehake yen sejatine dheweke ora apa-apa, dheweke mung kuwatir karo nasibe kerajaan Amarta, ana sing njebak ing atine nanging ora bisa diungkapake.

Semar banjur ngajak Petruk menyang Amarta nemoni para punggawa Amarta lan kandha yen arep nyilih pusaka Kraton Amarta telu yaiku Jamus Kalimasada, Payung Kencana lan Tombak kanggo mbangun kahyangan.

Kajaba iku, dheweke uga ngajak para Pandhawa supaya enggal teka ing Karangkabuyutan. Petruk nampi tugas ingkang dipun paringaken dening ingkang rama, lajeng enggal bidhal dhateng nagari Amarta.

Nalika ing Amarta, Prabu Yudhistira, ing ngarsané para sadhèrèkipun ngrêmbag sabab-sababipun gagalipun sarta mbangun nagarinipun, Sang Prabu Dwarati, Krêsna, lajêng pitaken bab botên wontênipun Semar ing karaton Amarta, lajêng matur, bilih punika kalêbêtan.

Mula Kresna dhawuh marang Arjuna supaya nimbali Semar saka Karangkabuyutan supaya ngadhepi Amarta.

Nanging, sadurunge Arjuna ngalih saka lenggahane, Petruk teka lan ngandhani yen dheweke didhawuhi Semar supaya ngundang Pandhawa lima menyang Karangkabuyutan kanthi nggawa pusaka kerajaan telu kanggo mbantu Semar mbangun (bangun) kahyangan.

Krungu mangkono, Kresna enggal-enggal nglarang Pandhawa menyang Karangbuyutan, amarga dheweke nganggep yen rancangane Semar iku bertentangan karo sifate Semar sing dicethakake marang jagad. Ana padudon antara Kresna lan Petruk.

Petruk ora gelem bali menyang Karangkabuyutan, mung bakal bali yen oleh dhawuhe Pandhawa. Yudhisthira pungkasane dhawuh marang Petruk supaya ngenteni ing njaba paseban kanggo ngenteni keputusan rapat Pandhawa.

Petruk wusanane nuruti dhawuhe Yudhisthira, ing sajabaning paseban, Petruk ketemu karo Antasena, putrane Bima. Petruk nyritakake kabeh kedadeyan ing paseban mau, Antasena sing nduweni watak wicaksana lan ngerti yen apa sing bakal ditindakake Semar pancen bener, mula dheweke janji bakal nulungi Petruk kanggo ngatasi tumindake Kresna.

Kresna banjur ngajak Arjuna menyang kahyangan Suralaya kanggo laporan marang Batara Guru, lan dhawuh marang Gatotkaca, Antareja lan Setyaki supaya ngusir Petruk bali menyang Karangkabuyutan.

Dene Prabu Yudhisthira kalihan Bima, Nakula tuwin Sadewa, botên purun. Sadewa, banjur menehi saran supaya padha semedi ing ngarep panyimpenan pusaka kerajaan kanggo njaluk pituduh marang sing Maha Kuwasa.

Manawi pusaka wau sasampunipun tapa, têgêsipun Kresna ingkang leres, ananging manawi pusaka wau satunggal inci saking panggenanipun sasampunipun semedi, Semar sampun leres.

Banjur padha menyang pusaka Kraton saperlu semedi golek pitunjuk. Lan jebul telu pusaka keraton Amarta wis ilang tumuju Karangkabuyutan.

Weruh kedadean iki, akhire sedulur papat mau langsung sadar lan meneng-meneng mangkat menyang Karangbuyutan liwat lawang mburi tanpa diweruhi Kresna.

Gatotkaca, Antareja lan Setyaki, sing didhawuhi Kresna ngusir Petruk, ora bisa ngadhepi Petruk sing wis manunggal karo Antasena ing ragane.

Petruk arep bali menyang Karangkabuyutan sawise didhawuhi Arjuna. Dheweke mabur menyang Karangkabuyutan kanthi bantuan Antasena, Gatotkaca, Antareja lan Abimanyu.

Kresna rawuh ing Suralaya lan ngadhep Bathara Guru, nglapurake rencana Semar arep mbangun kahyangan kanggo nandingi Suralaya. Krungu laporan kuwi, Bathara Guru enggal dhawuh marang Betari Durga lan Kresna supaya ngalangi rencanane Semar.

Nalika ing Karangkabuyutan, Semar nampa rawuhe Prabu Yudhistira, Bima, Nakula lan Sadewa bebarengan karo telu pusaka Kraton Amarta sing wis teka dhisik karo Petruk lan para putrane Pandhawa. 

Sejatine Semar rada kuciwa amarga Pandhawa sing teka mung papat. Nanging, Semar enggal-enggal nindakake upacara ritual kanthi nglebokake sedulur papat dadi siji ing awake Semar.

Pranyata ing sarirane Semar dumunung Sanghyang Wenang kang paring pitutur lan kawruh urip kang migunani banget tumrap para Pandhawa, lan dhawuh supaya dikunjara suwene sepuluh dina.

Dene Pandhawa bebarengan karo Petruk, Bagong lan Gareng kang jaga kaganggu dening arwahe Maling Sukma, nanging Semar enggal-enggal mantra kanggo ngatasi kabeh piala sing teka.

Kresna sing diutus Bathara Guru kanggo ngalangi rencana Semar mbangun kahyangan, nyamar dadi raksasa sing gedhene kaya gunung.

Nanging dheweke ora bisa ngadepi jampi sing diwenehake dening Semar, uga Arjuna sing nyamar dadi macan gedhe banget. Dheweke dadi lemes lan dicekel dening para putrane Pandhawa lan njaluk ngapura marang Semar.

Kresna ora uwal saka dukane Semar, amarga minangka raja dheweke ora waspada lan tumindak tanpa mriksa luwih dhisik apa masalahe.

Malah Semar duka marang Bathara Guru banjur budhal menyang Suralaya. 

Semar ngobrak-abrik kahyangan Suralaya, ora ana sanjata siji-sijia kang bisa nglumpuhake Semar, mula Bathara Guru mlayu menyang Karangkabuyutan, nanging dukane Semar ora bisa diendhani, ing ngendi wae Bathara Guru ndhelik mesthi ketemu. 

Nganti pungkasane Bathara Guru nyuwun pangayoman marang Pandhawa lan nyuwun pangapura marang Semar.

Sasampuning nepsunipun Semar sampun suda, Bathara Guru akhiripun dipunapunten, lajeng wangsul dhateng kahyangan Suralaya.


Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar