Minggu, 28 November 2021

Cerita Wayang: Gatotkaca lahir bahasa jawa

Sdn4cirahab.my.id Wonten satunggaling raja raksasa ingkang asma Prabu Kalapracona saking Kerajaan Kiskandapura. Ing sawijining bengi dheweke ngimpi ketemu bidadari paling ayu ing Kahyangan, Suralaya, jenenge Batari Supraba. Sasampunipun wungu saking pangimpenipun, Prabu Kalapracona kasmaran lan kersa ndadosaken bidadari dados garwanipun.


Prabu Kalapracona enggal-enggal ngaturake karsane marang Patih Sekiputantra yen arep menyang Kahyangan Suralaya nglamar Batari Supraba. Patih Sekiputantra ngendika yen ora pantes yen Sang Prabu tindak mrana dhewe. Minangka menteri utama ing Kiskandapura, dheweke nawani kanggo makili Prabu Kalapracona kanggo nglamar bidadari menyang Batara Indra. Prabu Kalapracona sarujuk lan nulak tindake Patih Sekiputantra. Piyambakipun ugi maringi pitutur supados Patih Sekiputantra kedah saged ngeteraken Batari Supraba dhateng griyanipun, kanthi lelembut utawi peksa. 

Mula Patih Sekiputantra budhal menyang Kahyangan Suralaya kadherekake Ditya Abiriwi lan Ditya Wrahandana, kanthi wadyabala raseksa kang cukup.

BATARA INDRA PIRINGAN LAIRE RADEN TETUKA

Batara Indra ing Kahyangan Suralaya ing ngarsaning dewa, kalebu Batara Wrehaspati, Batara Citranggada, Batara Citrasena, Batara Citrarata, lan Batara Arjunawangsa. Nalika patemon mau, Batara Narada uga ana kang diutus Batara Guru ing Kahyangan Jonggringslaka kanggo masrahake pusaka marang Raden Permadi kang dikunjara ing Alas Jatirokeh.

Batara Indra negesake yen putra angkate, Raden Permadi, pancen dikunjara ing Alas Jatirokeh nyuwun rahmat Ilahi. Satriya Panengah Pandhawa nyuwun diparingi pusaka kahyangan kanggo ngethok tali puser ponakane, Raden Tetuka, sing wis setahun ora pedhot. Betapa sregepipun Raden Permadi semedi, ndadosaken Kahyangan Suralaya kena panas. Para malaékat uga krasa panas lan ngelak, mula akèh sing padha sesambat njaluk tulung.

Batara Indra ngendika, setaun kepungkur Dewi Arimbi garwane Raden Bratasena nglairake jabang bayi kang rupane ayu nanging taringe. Bayi mau dijenengi Raden Tetuka sing titisane Arya Gandamana, satriya kang gagah prakosa saka Kerajaan Pancala kang seda ing Sayembara Dewi Drupadi. Nalika bayi lair, Dewi Drupadi diutus dening Prabu Puntadewa kanggo ngethok tali puser nanging gagal. Kanggo sawetara alesan, ari umbilical banget ulet lan hard, ora bisa pedhot. Raden Nakula lan Raden Sadewa nyoba nulungi nanging gagal. Raden Bratasena kepeksa nganggo kuku Pancanaka kang kondhang landhep mirunggan, nanging uga ora bisa ngethok tali puser putrane.

Setaun wis kliwat lan bayi Raden Tetuka tetep nyambung karo plasenta. Amarga rasa prihatin, Raden Permadi banjur semedi nyuwun marang dewa supaya diparingi pusaka kang bisa ngethok tali puser ponakane. Mula saka iku Batara Indra uga ngirim panjaluk marang Batara Guru ing Kahyangan Jonggringsalaka supaya diparingi pusaka kang dikarepake Raden Permadi. Batara Guru uga nyarujuki panyuwune. Batara Narada banjur dikongkon masrahake pusaka Panah Kuntadruwasa lan Gandhewo Wijayadanu marang Pandhawa nomer telu.

Batara Indra seneng krungu kuwi. Dheweke uga duwe niat ndherekake Batara Narada kanggo masrahake pusaka loro kasebut marang Raden Permadi ing Alas Jatirokeh.

BATARA INDRA NOLAK APLIKASI DAERAH SEKIPUTANTRA

Sadurunge Batara Indrakaro Batara Narada, dumadakan Patih Sekiputantra saka Kerajaan Kiskandapura ngirim layang lamaran saka Prabu Kalapracona marang Batari Supraba. Batara Indra maca layang mau banjur nyuwek-nyuwek. Teguh ngendika, selawase raseksa iku ora pantes duwe bojo bidadari. Dheweke uga dhawuh marang Patih Sekiputantra supaya enggal bali menyang negarane lan menehi pitutur marang Prabu Kalapracona supaya omah-omah karo raksasa.

Patih Sekiputantra mangsuli yen dheweke wis entuk wewenang saka rajane kanggo ngrebut Batari Supraba kanthi paksa yen ora bisa dilamar kanthi bener. Batara Indra nesu lan dhawuh marang Patih Sekiputantra supaya ngenteni ing lapangan Repat sing panas yen dheweke pancen pengin nyoba kekuwatane pasukan Dorandara.

Mula Patih Sekiputantra metu lan siaga karo kancane loro, yaiku Ditya Abiriwi lan Ditya Wrahandana. Batara Citranggada lan Batara Citrasena metu ngadhepi karo pasukan Dorandara. Paprangan banjur kalakon. Ora dinyana-nyana kekuwatane pihak raseksa pancen nggegirisi. Padha bisa nyurung para dewa kanggo nutupi lawanging Kori Selamatangkep.

Batara Narada rumangsa wis ora ana wektu maneh kanggo nundha. Dheweke uga lunga saka Kahyangan Suralaya menyang alas sing dikunjara Raden Permadi. Dene Batara Indra lan para dewa liyane tetep ana ing Kahyangan Suralaya kanggo njaga kaslametane para raseksa kang repot.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

3 Reviews: