Sabtu, 27 November 2021

50+ Ucapan selamat hari guru sedunia penuh makna dalam bahasa jawa

Sapa wae bakal setuju, guru minangka salah sawijining profesi sing paling mulya ing jagad iki. Lumrahe, amarga berkat jasa para guru, kita bisa ngerteni jagad kanthi kawruh sing akeh. Ora nggumunake, yen ana dina khusus kanggo guru sing berprestasi. Ing internasional, Hari Guru Sedunia dirayakake saben tanggal 5 Oktober.

Dina Guru Sedunia temtunipun dinten ingkang mirunggan, mliginipun kangge para guru ingkang asring sinebat pahlawan tanpa tanda jasa. Sajrone urip, guru ora mung mulang ing sekolah. Guru uga asring menehi piwulang urip sing migunani liwat pitutur sing wicaksana. Pramila dinten guru saged mujudaken wekdal ingkang sae kangge ngemut-emut jasa-jasa lan ngaturaken matur nuwun.

Ing pangeling-eling pengabdian lan panuwun, ing ngisor iki ana pangandikane dina guru sedunia kang nduweni teges lan bisa mujudake rasa syukur kang jero.

Sugeng Dina Guru Sedunia Ngucapake Matur Nuwun

bisa dipungkiri, guru kudu dadi salah sawijining tokoh sing paling penting ing uripe wong. Amarga saka gedhene layanan lan pengaruh sing diwenehake, misale jek kabeh sing kita duwe bisa uga ora cukup kanggo mbayar maneh. Nanging, sawetara ucapan selamat Hari Guru Sedunia sing tulus mesthi bisa nggawe guru luwih dihargai kanggo layanane.

 1. “Matur nuwun guru-guru, awit saking panjênêngan kula sagêd mbuka cendhelaning jagad”.
 2. "Guru sing sukses yaiku guru sing bisa mimpin murid-muride supaya luwih sukses tinimbang dheweke. Matur nuwun."
 3. "Matur nuwun kanggo kawruh sing sampeyan paringake pahlawan tanpa tanda jasa."
 4. "Guru, sejatine uga murid, dheweke sinau akeh perkara amarga ora ana sing ngerti kabeh sing ana ing jagad iki."
 5. "Yen ditakoni apa tugas sing paling mulya, mesthi wangsulane guru. Sing biyantu ndhidhik lan ndhidhik uripe manungsa. Matur nuwun guru."
 6. "Guru dudu wong gedhe, nanging kabeh wong gedhe iku berkat jasa guru. Matur nuwun guru."
 7. "Kita tansah ngucap syukur marang apa sing diparingake marang kita. Guru ora mung mulang, nanging uga nuntun kita. Matur nuwun, Guru."
 8. "Sabar lan ikhlasmu gawe ngelmu iku migunani kanggo kita. Matur nuwun Guru."
 9. "Matur nuwun kanggo sampeyan bisa mbukak jendhela donya."
 10. “Matur nuwun sampun sabar anggenipun nggulawenthah kula lan mboten bosen-bosen anggenipun ngelmu dhateng kula”.
 11. Guru ora mung guru ing sekolah. Luwih saka iku guru uga kerep nduweni sesambungan kang raket karo siswane. Mula saben tetembungan sing diwedharake murid marang gurune kudu tansah ngurmati lan sumringah. Ing ngisor iki sawetara ucapan selamat ing dina guru sedunia.
 12. Kawula nembe mangertos, sumbering pepadhang ing margi ingkang peteng ndhedhet punika Paduka, Guru
 13. "Dhumateng para guru ingkang minulya, jasa-jasa panjenengan tansah dipun enget dening kawula, mugi-mugi dados pepadhang tumrap anak-anak bangsa. Matur nuwun ingkang sampun Paduka paringaken, inggih punika kawruh, sinau, lan pangajeng-ajeng semangat."
 14. "Guru sejati yaiku wong sing bisa nuwuhake rasa tresna ing ati murid-muride supaya bisa nresnani wong liya amarga Allah SWT."
 15. Nuwun sewu menawi tindak-tanduk kula kados dene anggenipun sinau, mugi-mugi panjenengan paring pangapunten, lan mboten bosen-bosen anggenipun paring piwulang, awit tanpa guru boten wonten budi pekerti lan kawruh. ."
 16. "Ingkang sampun katindakaken dening guru sapunika punika migunani sanget tumrap kula, kula boten saged males kasaenan guru, kula namung saged ngaturaken panuwun lan mugi Gusti ingkang paring piwales."
 17. “Dhumateng para guru ingkang kula tresnani, mugi-mugi amal panjenengan pinaringan rahayu, mugi-mugi saged paring kawruh mayuta-yuta manungsa, sanadyan mboten sedaya saged ngganggu, nanging panjenengan tetep berjuang, awit sampun kewajiban panjenengan, matur nuwun saking anak-anakmu lan murid-muridmu bebarengan."
 18. "Jasamu luhur banget, guru sing paling apik sing tak temoni. Pitutur lan tuntunanmu tansah dakeling-eling. Mugi-mugi Allah SWT tansah ngayomi."
 19. "Guru ingkang kula tresnani. Guru ingkang kula tresnani. Tanpa panjenengan kula kados pundi."
 20. Nyuwun pangapunten, bilih kula taksih dereng saged nindakaken sedaya ingkang sampun kula pendhet saking guru.
 21. Matur nuwun kanggo tuntunan lan ilmu sing migunani, amal sampeyan bakal terus mili bebarengan karo ilmu sing migunani.
 22. Sugeng rahayu ibu saha bapak guru, asma Paduka tansah wonten ing manah kawula.
 23. "Sakabèhing pakurmatan lan pakurmatan marang sampeyan, guru, kabeh jasamu bakal tansah dakelingake."
 24. Sawise kabeh, guru mesthi bakal dadi pribadi sing istimewa ing uripe siswa. Asring guru lan siswa duwe hubungan sing cedhak kaya wong tuwa lan bocah. Mula tembung-tembung ngenani guru tansah ditulis nganggo tembung-tembung kang nduweni teges. Kadosdene sambutan dinten guru sedunia ingkang gadhah makna ingkang lebet.
 25. "Guru biyasa matur, guru alus nerangaken, guru agung nuduhake, guru agung ngilhami."
 26. "Guru sing apik iku menehi sampeyan mikir babagan ing omah kajaba PR."
 27. "Guru sing apik mulang saka dina, dudu saka buku."
 28. "Guru sing apik ngerti carane nggawe siswa sing paling apik." - Charles Kuralt
 29. "Guru iku kaya lampu kang sumunar ing pepeteng, badanmu iku tanpa tandhing."
 30. "Guru kang becik iku ndadekake murid kang bodho lan ndadekake murid kang pinter dadi pinter."
 31. "Guru kang becik iku kaya lilin, ngobong awake dhewe kanggo madhangi wong liya."
 32. "Guru iku pahlawan tanpa tanda jasa, dudu amarga ora nduweni jasa nanging ora bisa mbales jasane. Matur nuwun guru."
 33. "Guru iku wong sing nyentuh masa depan."
 34. "Matur nuwun, sampeyan wis nyirami ara-ara samun ing sirah lan tuwuh katresnan ing atiku."
 35. "Wong gedhe bisa ngasilake karya sing apik, nanging guru sing berkualitas bisa ngasilake ewonan wong sing hebat."
 36. Guru ora mung mulang apa sing ana ing buku. Guru mulang murid-muridé kanthi ati lan katresnan, kaya ndhidhik anak dhéwé. Guru asring menehi pesen sing wicaksana marang murid-muride. Mula saka paraga guru, para siswa uga bisa nyinau bab kawicaksanan urip. Ing ngisor iki sawetara ucapan selamat dina guru sedunia sing ngemot pesen sing wicaksana.
 37. "Saka kabeh pakaryan sing angel, salah sijine sing paling angel yaiku dadi guru sing apik."
 38. "Guru sejati yaiku wong sing nindakake apa sing dipangandikakake lan mulang murid-muride."
 39. "Guru ora bakal mandheg nganti sampeyan dadi luwih apik."
 40. "Guru biasa bakal crita, guru sing apik bakal nerangake. Guru sing hebat bakal nuduhake. Guru sing luar biasa bakal menehi inspirasi."
 41. "Guru sing apik iku wicaksana lan ngerti sesuk ing mripate murid-muride."
 42. "Guru kang becik iku ndadekake muride dadi pemimpin kang agung."
 43. "Pendidikan minangka kunci sukses ing urip, lan guru sing bakal nggawe kesan sing jero ing urip siswa."
 44. "Piwulang sing apik iku ateges takon pitakonan sing bener tinimbang menehi jawaban sing bener."
 45. "Sing paling apik kanggo guru yaiku ngajar, lan rekreasi sing paling apik yaiku mulang." - KH Maimoen Zubair.
 46. "Kanthi sinau sampeyan bisa mulang, kanthi mulang sampeyan bisa ngerti."
 47. "Guru iku wong sing ngupaya mulang lan menehi inspirasi marang murid-muride kanthi kepinginan kanggo sinau."
 48. "Guru mengaruhi kalanggengan; dheweke ora ngerti ngendi pengaruhe mandheg." - Henry Adams
 49. "Guru iku wong sing wani mulang kanthi ora mandheg sinau."
 50. "Guru iku wong sing mulang kanggo nggawe kabeh profesi."
 51. "Guru iku wong sing menehi inspirasi sing tansah ana watu ing dalan lan carane nggunakake."
 52. "Murid butuh guru, kaya wong butuh pepadhang ing petengan."
 53. "Apa sing arep disinaoni dening para siswa iku padha karo apa sing arep diwulangake dening guru. Matur nuwun."

Mekaten ugi sesorah babagan guru ingkang saged mujudaken sugeng tanggap warsa dinten guru sedunia ingkang tanggal 5 Oktober. Muga-muga migunani lan bisa menehi inspirasi!


Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

 • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
 • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
 • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

 • : SD Negeri 4 Cirahab
 • : 13 Februari 1980
 • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
 • : sdn4cirahab@gmail.com
 • : 087878789224

1 Reviews: